chung headshot chatham.jpg

課程總監

Rachel Chung, PhD

Dr. Tingting (Rachel) Chung 是威廉與瑪麗學院商管分析的學生票選最受歡迎教授。曾是兒童發展心理師的Dr. Chung非常期待能將這麼重要又有趣的數據科學分享給所有孩子們!

​學經歷摘要

學生票選最受歡迎教授

IBM師資獎

Intel International Science and Engineering Fair (ISEF) 2012, 2015, 2018年科展全球總決賽大會評審